Ako členovia Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) sme u nás v Leopoldove privítali začiatkom apríla na priateľskej návšteve odborníkov na oblasť energetiky a dopravy. 

Spoločne s expertami Ondrejom Matejom z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, dopravným analytikom Jozefom Drahovským a analytikom a šéfredaktorom portálu Energie-portál Radovanom Potočárom sme spoločne neformálne diskutovali na tému využitia rôznych obnoviteľných zdrojov energie v doprave a ďalších nevyhnutných krokoch, ktoré nás čakajú pri plnení ambicióznych dekarbonizačných cieľov EÚ.


„V takýchto stretnutiach vidíme extrémny prínos a radi by sme tento formát zopakovali aj v budúcnosti s ďalšími expertami z radov odbornej verejnosti. V súčasnosti čoraz zreteľnejšie vidno potrebu hlbšej diskusie na tému emisií v doprave, ktorá sa vo verejnom priestore zúžila na jednoduché vyjadrenia bez ohľadu na komplexnosť problematiky,“ zhodnotil stretnutie špecialista pre reguláciu ZVVB Vincent Nemček.

IMG 20240411 130415

Hostí po spoločnej debate čakala prehliadka našej prevádzky na výrobu bioetanolu Enviral, kde si mohli pozrieť nielen hlavný produkt, ale aj vedľajší výrobok vo forme sušených kukuričných výpalkov, ktoré ďalej ponúkame ako vysoko nutričné krmivo pre hospodárske zvieratá.

Tešíme sa, že aj takouto formou osvety vieme prispievať k odbornej debate o dekarbonizácii dopravy.