ENVIEN GROUP galéria

Zábery na výrobu v Leopoldove

niekoľko záberov na náš výrobný podnik v Leopoldove (Slovensko}, kde sídlia spoločnosti Enviral, Poľnoservis, Meroco a Enagro