KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

Envien Group
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov
Slovenská republika

Asistentka generálneho riaditeľa:

+421 917 682 889

palcutova@enviengroup.eu

Kontakt pre médiá:

press@enviengroup.eu

Kde nás nájdete:

Sme na sociálnych sieťach

Formulár:

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním tam uvedených osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že ho môžem kedykoľvek odvolať emailom: osobneudaje@enviengroup.eu. alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Bližšie informácie o spracovávaní vašich osobných údajov ako dotknutej osoby nájdete v pdf súbore Ochrana osobných údajov (GDPR)

Chcete sa stať súčasťou Envien Group?