PRODUKTY

Výroba
spoločnosti Envien Group

výroba biopalív, používaných v motorových palivách – nafte a výroba vysoko nutrične hodnotných krmív pre hospodárske zvieratá.

BIOETHANOL

vysokooktánové palivo vyrobené z obnoviteľných surovín poľnohospodárskeho pôvodu

BIODIESEL

patrí do kategórie palív, vyrábaných z obnoviteľných zdrojov energie, najmä poľnohospodárskeho pôvodu

OLEJ

Rastlinné oleje sa získavajú lisovaním olejnatých plodín, prípadne následnou extrakciou výliskov pomocou hexánu

DDGS

DDGS sú sušené kukuričné výpalky, vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe bioetanolu

REPKOVÉ ŠROTY

repkový extrahovaný šrot vzniká ako vedľajší produkt z výroby surového repkového oleja

LECITÍNOVÉ KALY

vznikajú v procese degummingu – odslizenia surových olejov

GLYCERÍN

kvapalina, ktorá vzniká ako vedľajší produkt z výroby biodieslu