Trvalá udržateľnosť a certifikácia

Hlavným cieľom trvalej udržateľnosti je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia. Naše spoločnosti kladú dôraz na zharmonizovanie zvyšovania kvality produktov s ekologickým hľadiskom trvalo udržateľného rozvoja.

V jednotlivých prevádzkach Envien Group boli implementované systémy, zabezpečujúce plnenie požiadaviek pre výrobu trvalo udržateľných biopalív podľa Renewable Energy Directive (Smernice EP a R 2009/28/ES o podpore využívania energie z OZE).

Vysoká úroveň plnenia kritérií, znižovania emisií skleníkových plynov z výroby biopalív, bola v už v roku 2010 zabezpečená zavedením nemeckého národného systému International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Postupným rozvojom trvalo udržateľných biopalív na európskej úrovni si produkty Envien Group držia vysoký štandard v tejto oblasti, certifikáciou v systéme riadenom Európskou Komisiou.

Pri obchodoch realizovaných na národnej úrovni na Slovensku, ako aj v okolitých členských štátoch, majú uplatnenie aj produkty certifikované v jednotlivých národných schémach, zavedených členskými štátmi pre podporu rozvoja trvalo udržateľných biopalív.

 

Tab. č.1 - 9: Prehľad schém trvalej udržateľnosti, platných v spoločnostiach Envien Group

ISCC EU - EU systémy trvalo udržateľných biopalív, ISCC DE, SK BIO, BUHG, TU CZ - Narodné systémy trvalo udržateľných biopalív, 9001, 14001 - ISO, Iné certifikáty - GMP+, ITWL POLSKA, ÚKSÚP, ADR, RID,AEO, SZP, GMSMK

Certifikáty ENVIRAL, a.s.

 

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

ISO 9001_certificate_ENV

1460 kB PDF

ISO 9001_certificate_ENV

487 kB

PDF

GMP+B2_certificate_ENV

261 kB

PDF

ISCC EU_certificate_ENV

1380 kB

PDF

SK BIO_certificate_ENV

478 kB

PDF

ITWL Poland_certificate_ENV_Ethanol Energy

343 kB

PDF

UKSUP_attestation_ENV

46 kB

PDF

ISO 14001 ENV 23.11.2024

1300 kB

PDF

Environmentálna politika

11,3 MB

PDF

ITWL Poland certificate ENV 27.10.2023

417 kB

PDF

Certifikáty MEROCO, a.s.

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

ISO 9001_certificate_MRC

911 kB

PDF

ISCC EU_certificate_MRC

1420 kB

PDF

SK BIO_certificate_MRC

2,72 MB

PDF

ISO 14001 MRC 23.11.2024

1240 kB

PDF

UKSUP_attestation_MRC

321 kB

PDF

Certifikáty POĽNOSERVIS, a.s..

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

ISO 9001_certificate_PLN

919 kB

PDF

ISCC EU_certificate_PLN

5,63 MB

PDF

SK BIO_certificate_PLN

4,35 MB

PDF

GMP+B2_certificate_PLN

261 kB

PDF

ISO 14001 PLN 23.11.2024

1230 kB

PDF

UKSUP_PLN-05062021-05062026

565 kB

PDF

Certifikáty ENAGRO, a.s.

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

GMP+B3_certificate_ENG

280 kB

PDF

ISCC DE_certificate_ENG

203 kB

PDF

ISCC EU_certificate_ENG

216 kB

PDF

SK BIO_certificate_ENG

4,02 MB

PDF

UKSUP_attestation_ENG

352 kB

PDF

Certifikáty ROSSI BIOFUEL, Zrt.

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

ISO 9001_certificate_RSI

926 kB

PDF

ISO_14001_certificate_RSI

594 kB

PDF

ISCC EU_certificate_RSI

217 kB

PDF

bühg_RSI

3,32 MB

PDF

bionyom_RSI

2,87 MB

PDF

Crude Glycerine Quality Specification

219 kB

PDF

Politika_2018

291 kB

PDF

Certifikáty BIODIZEL VUKOVAR, d.o.o

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

ISO 9001_certificate_BDV

909 kB

PDF

ISCC EU_certificate_BDV

181 kB

PDF

Certifikáty RT LOGISTIC, a. s.

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

Osvedčenie RID

302 kB

PDF

Osvedčenie ADR

1,2 MB

PDF

Osvedčenie GMP+

261 kB

PDF

Osvedčenie SZP

353 kB

JPG

ISO9001

913 kB

PDF

Osvedčenie ÚKSUP do 13.8.2025

551 kB

PDF

Povolenie AEO

13 kB

PDF

GMP+ B4 Transport Process certificate

278 kB

PDF

Certifikáty ETHANOL ENERGY, a.s.

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

ISO 9001_certificate_EEV

991 kB

PDF

GMP-certificate_EEV

672 kB

PDF

ISCC DE_certificate_EEV

450 kB

PDF

ISCC EU_certificate_EEV

867 kB

PDF

Certifikáty ENVIEN Magyarország Kft

Dokument

kB, MB

Pozrieť / Download

GMP b3_certificate_EVN

481 kB

PDF

ISCC DE_certificate_EVN

164 kB

PDF

ISCC EU_certificate_EVN

5,62 MB

PDF

bühg_EVN

2,63 MB

PDF

registration of feed_EVN

640 kB

PDF