PRODUKTY

Obchod spoločnosti Envien Group, jeden z najväčších komerčných hráčov v strednej Európe

nákup vstupných poľnohospodárskych komodít a rastlinných olejov a predaj kŕmnych surovín, ale aj kompletný servis v oblasti predaja hnojív, osív a prípravkov na ochranu rastlín

KUKURICA

kukurica je jedným z najvýznamnejších zdrojov energie

REPKA OLEJNÁ

je najpestovanejšia olejnina na Slovensku

HNOJIVÁ

sme dodávateľmi renomovaných výrobcov certifikovaných hnojív

OSIVÁ

kompletný servis v oblasti predaja osív

OCHRANA RASTLÍN

kompletný servis v oblasti predaja prostriedkov na ochranu rastlín