Zrównoważony rozwój i certyfikacja

Głównym celem zrównoważonego rozwoju jest pogodzenie rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska. Nasze firmy kładą nacisk na harmonizację doskonalenia jakości produktów z ekologicznym aspektem zrównoważonego rozwoju.

W poszczególnych zakładach produkcyjnych Envien Group wdrożono systemy zapewniające spełnienie wymagań dotyczących produkcji zrównoważonych biopaliw zgodnie z Renewable Energy Directive (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie wsparcia wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii).

Wysoki poziom spełnienia kryteriów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji biopaliw umożliwił już w 2010 r. wprowadzenie niemieckiego krajowego systemu International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Realizując stopniowy rozwój zrównoważonych biopaliw na poziomie europejskim, produkty Envien Group utrzymują wysoki standard w tym zakresie, posiadając certyfikację w systemie zarządzanym przez Komisję Europejską.

Produkty certyfikowane w myśl poszczególnych krajowych systemów, wprowadzone przez państwa członkowskie w celu wspierania rozwoju zrównoważonych biopaliw, mają również zastosowanie w ramach działalności prowadzonej na poziomie krajowym w Słowacji, jak również w sąsiednich państwach członkowskich.

 

Tab. nr 1 - 9: Przegląd systemów zrównoważonego rozwoju obowiązujących w spółkach Envien Group

ISCC EU - Unijne systemy wdrażania zrównoważonych biopaliw, ISCC DE, SK BIO, BUHG, TU CZ - Krajowe systemy wdrażania zrównoważonych biopaliw, 9001, 14001 - ISO, Inne certyfikaty - GMP+, ITWL POLSKA, ÚKSÚP, ADR, RID,AEO, SZP, GMSMK

Certyfikaty ENVIRAL, a.s.

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

ISO 9001_certificate_ENV

487 kB

PDF

ISO 9001_certificate_ENV

2838 kB PDF

GMP+B2_certificate_ENV

261 kB

PDF

ISCC EU_certificate_ENV

1380 kB

PDF

SK BIO_certificate_ENV

478 kB

PDF

ITWL Poland_certificate_ENV_Ethanol Energy

343 kB

PDF

UKSUP_attestation_ENV

46 kB

PDF

ISO 14001 ENV 23.11.2024

1300 kB

PDF

Polityka enwironmentalna

11,3 MB

PDF

ITWL Poland certificate ENV 27.10.2023

417 kB

PDF

Certyfikaty MEROCO, a.s.

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

ISO 9001_certificate_MRC

911 kB

PDF

ISCC EU_certificate_MRC

1420 kB

PDF

SK BIO_certificate_MRC

2,72 MB

PDF

ISO 14001 MRC 23.11.2024

1240 kB

PDF

UKSUP_attestation_MRC

321 kB

PDF

Certyfikaty POĽNOSERVIS, a.s.

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

ISO 9001_certificate_PLN

919 kB

PDF

ISCC EU_certificate_PLN

5,63 MB

PDF

SK BIO_certificate_PLN

4,35 MB

PDF

GMP+B2_certificate_PLN

261 kB

PDF

ISO 14001 PLN 23.11.2024

1230 kB

PDF

UKSUP_PLN-05062021-05062026

565 kB

PDF

Certyfikaty ENAGRO, a.s.

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

GMP+B3_certificate_ENG

280 kB

PDF

ISCC DE_certificate_ENG

203 kB

PDF

ISCC EU_certificate_ENG

216 kB

PDF

SK BIO_certificate_ENG

4,02 MB

PDF

UKSUP_attestation_ENG

352 kB

PDF

Certyfikaty ROSSI BIOFUEL, Zrt.

Dokument

kB, MB

Przegladaj / Download

ISO 9001_certificate_RSI

926 kB

PDF

ISO_14001_certificate_RSI

594 kB

PDF

ISCC EU_certificate_RSI

217 kB

PDF

bühg_RSI

3,32 MB

PDF

bionyom_RSI

2,87 MB

PDF

Crude Glycerine Quality Specification

219 kB

PDF

Politika_2018

291 kB

PDF

Certyfikaty BIODIZEL VUKOVAR, d.o.o

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

ISO 9001_certificate_BDV

909 kB

PDF

ISCC EU_certificate_BDV

181 kB

PDF

Certyfikaty RT LOGISTIC, a. s.

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

Oświadczenie RID

302 kB

PDF

Oświadczenie ADR

1,2 MB

PDF

Oświadczenie GMP+

261 kB

PDF

Oświadczenie SZP

353 kB

JPG

ISO9001

913 kB

PDF

Oświadczenie ÚKSUP do 13.8.2025

551 kB

PDF

Zezwolenie AEO

13 kB

PDF

GMP+ B4 Transport Process certificate

278 kB

PDF

Certyfikaty ETHANOL ENERGY, a.s.

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

ISO 9001_certificate_EEV

991 kB

PDF

GMP-certificate_EEV

672 kB

PDF

ISCC DE_certificate_EEV

450 kB

PDF

ISCC EU_certificate_EEV

867 kB

PDF

Certyfikaty ENVIEN Magyarország Kft

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

GMP b3_certificate_EVN

481 kB

PDF

ISCC DE_certificate_EVN

164 kB

PDF

ISCC EU_certificate_EVN

5,62 MB

PDF

bühg_EVN

2,63 MB

PDF

registration of feed_EVN

640 kB

PDF

Certyfikaty ENVIEN BIOPALIWA POLSKA sp. z o.o.

Dokument

kB, MB

Przeglądaj / Download

KZR INiG_certificate

  PDF

ITWL Poland_certificate

  PDF