Produkty

Produkcja
spółki Envien Group

produkcja biopaliw stosowanych w paliwach silnikowych - oleju napędowym i benzynie oraz produkcja wysoko odżywczych pasz dla zwierząt hodowlanych.

BIOETHANOL

wysokooktanowe paliwo wytwarzane z surowców odnawialnych pochodzenia rolniczego

BIODIESEL

należy do kategorii paliw produkowanych z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza pochodzenia rolniczego

OLEJ

Oleje roślinne otrzymuje się przez tłoczenie nasion roślin oleistych w prasie z późniejszą ekstrakcją za pomocą heksanu

DDGS

DDGS to suszony wywar gorzelniany kukurydziany, powstający jako produkt uboczny przy produkcji bioetanolu

ŚRUTA RZEPAKOWA

poekstrakcyjna śruta rzepakowa powstaje jako produkt uboczny przy produkcji surowego oleju rzepakowego

SZLAMY LECYTYNOWE

powstają w procesie degummingu - odśluzowywania olejów surowych

GLICERYNA

płyn, który powstaje jako produkt uboczny przy produkcji biodiesla