NASZE WARTOŚCI
Profesjonalizm, Odpowiedzialność,
Szacunek, Innowacyjność

Profesjonalizm
w odniesieniu
do naszych partnerów

Odpowiedzialne
podejście do biznesu

Szacunek
względem pracowników

Innowacyjność
we wszystkich
naszych procesach

Swoją pracą
przyczyniamy się
do ekologicznych rozwiązań

 

PREZENTACJA SPÓŁKI

Envien Group 16 firm w 8 krajach

Produkcja biopaliw i pasz

Jesteśmy jedną z najważniejszych i najsilniejszych grup firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmujemy się produkcją biopaliw, stosowanych w paliwach silnikowych - oleju napędowym i benzynie oraz produkcją wysoko odżywczych pasz dla zwierząt hodowlanych.

W ośmiu krajach

Jesteśmy jedną z 16 firm w ośmiu krajach- na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Chorwacji, Malcie i Szwajcarii - iw Indiach.

Zakup towarów i olejów roślinnych

Do produkcji biopaliw zapewniamy zakup surowców rolniczych oraz olejów roślinnych w ilościach, które czynią nas jednym z największych graczy handlowych w segmencie rolniczym w Europie Środkowej. Od momentu powstania stale zwiększamy nasze możliwości i rozszerzamy naszą działalność. Naszym celem jest bycie liderem w regionie Europy Środkowej w zakresie produkcji biopaliw.

Wartości firmowe i etyczne

Wszystkim naszym działaniom przyświecają podstawowe wartości korporacyjne i etyczne – profesjonalizm, wiarygodność, szacunek, odwaga i innowacyjność. Zatrudniamy ponad 580 fachowców, przy czym nasze firmy posiadają setki kooperantów na skalę ogólnoeuropejską w branży petrochemicznej, rafineryjnej, biopaliwowej, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w rolnictwie.

FILM WIDEO

DZIAŁANIA SPÓŁKI
ENVIEN GROUP

Envien Group działa w 7 państwach Europy

cvv
enviral vertical
enagro vertical
biodizel vertical
biodizel vertical
envien HU vertical
envien biopaliwa vertical
 
envieninternational vertical
envientrading vertical pre web png
 
meroco vertical
ethanolenergy
polnoservis vertical
polnoservis vertical
cvv

RT Logistic, a.s.
Zapewnienie transportu towarów rolnych na rzecz spółek należących do Grupy, obsługa celna

https://www.rtlogistic.sk

RT LOGISTIC, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Republika Słowacka

enviral vertical

Enviral, a.s.
Bezodpadowa produkcja bioetanolu i wartościowej paszy odżywczej

https://www.enviral.sk

ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Republika Słowacka

enagro vertical

Enagro, a.s.
Skup i sprzedaż towarów dla potrzeb przemysłu biopaliwowego

https://www.enagro.sk

Enagro, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Republika Słowacka

meroco vertical

Meroco, a.s.
Produkcja odnawialnego źródła energii, biodiesla, zmieszanego z olejem napędowym i gliceryną

https://www.meroco.sk

MEROCO, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Republika Słowacka

polnoservis vertical

Poľnoservis, a.s.
Bezodpadowa obróbka rzepaku oleistego i przetwórstwo pasz wysoko odżywczych

https://www.polnoservis.sk

Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Republika Słowacka

envien HU vertical

Envien Magyarországh Kft.
Skup i sprzedaż towarów dla potrzeb przemysłu biopaliwowego, w szczególności na rynku węgierskim.

https://www.envien.hu

Envien Magyarországh Kft.
Dózsa György tér 7.
9163 Fehértó, Węgry

polnoservis vertical

Rossi Biofuel, Zrt.
Produkcja biodiesla z wykorzystaniem innowacyjnej technologii przetwarzania tłuszczów i olejów odpadowych

https://www.rossibiofuel.hu

Rossi Biofuel, Zrt.
H-2922 Komárom, Kőolaj u. 2., Węgry

biodizel vertical

Biodizel Vukovar, d.o.o
Największa fabryka biodiesla w Chorwacji

https://www.biodizel.hr

Biodizel Vukovar, d.o.o
Težačka međa 2, HR-32010 Vukovar, Chorwacja

envien biopaliwa vertical

Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.
Zakład produkcyjny biodiesla w Polsce przejęty przez Envien Group w 2022 r.

 

Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.
43-502 Czechowice – Dziedzice ul. Łukasiewicza 2, Polska

envientrading vertical pre web png

Envien Trading SA
Firma handlowa z siedzibą w Genewie, aktywny gracz na rynkach towarowych instrumentów pochodnych

 

Envien Trading SA
Rue de la Terrassiere 58, 6th floor 1207 Geneva, Szwajcaria

envieninternational vertical

Envien International Limited
Ekspert ds. finansów w ramach Grupy z siedzibą na Malcie, nadzorujący firmy Grupy Envien

http://www.envien.com.mt/

Envien International Limited
Envien International Limited The Hub, Suite W203, Triq Sant Andrija,  San Gwann, Malta

envien HU vertical

Ethanol Energy, a.s.
Największy producent bioetanolu w Republice Czeskiej

https://novyethanolenergy.cz

Ethanol Energy, a.s.
Školská 118, 285 71 Vrdy, Republika Czeska

envien HU vertical

Centrum výskumu a vývoja, s.r.o.
Działalność badawczo-rozwojowa

 

Centrum výskumu a vývoja, s.r.o.
Trnavská cesta 1033/7, 920 41 Leopoldov

mapa enviengroup 2022

KAMIENIE MILOWE ROZWOJU ENVIEN GROUP

Prezentacja Envien Group na osi czasu

2007 r.: początek produkcji bioetanolu - ENVIRAL, Słowacja

2008 r.: początek produkcji biodiesela - MEROCO, Słowacja

2008 r.: założenie samodzielnego zakładu produkującego towary rynkowe ENAGRO, Słowacja

2009 r.: założenie samodzielnej firmy logistycznej RT LOGISTIC, Słowacja

2010 r.: akwizycja ROSSI BIOFUEL, Węgry

2011 r.: początek produkcji oleju rzepakowego - POĽNOSERVIS, Słowacja

2012 r.: akwizycja producenta 50% bioetanolu - ETHANOL ENERGY VRDY, Republika Czeska

2012 r.: akwizycja BIODIZEL VUKOVAR, Chorwacja

2013 r.: założenie węgierskiego zakładu produkującego towary rynkowe ENVIEN MAGYARORSZÁG

2018 r.: ENVIEN TRADING zakłada siedzibę w Genewie w celu prowadzenia działalności handlowej z biopaliwami

2021 r.: zakończenie budowy zaawansowanej linii technologicznej do produkcji biodiesla z tłuszczów i olejów odpadowych w ROSSI Biofuel

2022 r.: akwizycja ENVIEN BIOPALIWA POLSKA (pierwotnie Lotos Biopaliwa), Polska

2022 r. / 2023 r.: wejście na indyjski rynek biopaliw oraz uruchomienie projektu inwestycyjnego - zakładu produkcji bioetanolu w Indiach

Wizja firmy

W kwestii rozwiązywania problematyki mobilności niskoemisyjnej (w regionie CEE) jesteśmy pierwszym wyborem dla naszych partnerów.

Kierownictwo wykonawcze ENVIEN GROUP


Peter Kostík

 

Dyrektor Generalny


Ľubomír Malček

 

Dyrektor ds. finansowych


Gabriel Račka

 

Dyrektor Operacyjny


Dušan Haruštiak

 

Dyrektor Handlowy


Martin Šácha

 

Dyrektor ds. Rozwoju

Jesteśmy członkami

zvvb logo

Stowarzyszenie na rzecz Produkcji i Wykorzystania Biopaliw, którego głównym celem jest przyczynianie się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności biopaliw

zvvb logo

LSB to koalicja czołowych producentów technologicznie zaawansowanych biopaliw i dostawców technologii, którzy zobowiązali się do wniesienia znaczącego wkładu w realizację-celów UE w zakresie redukcji emisjiw sektorze transportu.

zvvb logo

ePURE reprezentuje interesy europejskich producentów etanolu ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do instytucji UE

zvvb logo

Założone w 2013 r. Europejskie Stowarzyszenie Biopaliw Odpadowych i Biopaliw Zaawansowanych (European Waste-based & Advanced Biofuels Association - EWABA) reprezentuje interesy europejskiego przemysłu biopaliw odpadowych i technologii zaawansowanych

zvvb logo

Farm Europe to think-tank, którego celem jest pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej.