Galeria ENVIEN GROUP

Zdjęciaz przebiegu produkcji w miejscowości Leopoldov

kilka ujęć naszego zakładu produkcyjnego w miejscowości Leopoldov (Słowacja), gdzie mają swoje siedziby firmy Enviral, Poľnoservis, Meroco i Enagro