PROJEKTY

PROJEKT ODDAJ OLEJ

Potrzebujesz pozbyć się zużytych olejów kuchennych, tłuszczów? Przekształcimy je ekologicznie w biopaliwo - biodiesel! Zapewnimy wywóz, odbiór bezpośrednio z miejsca w miejscowości, gdzie się dane produkty znajdują; również z placówek gastronomicznych. Zapewniamy dostarczenie, po uzgodnieniu, mobilnych kontenerów domiejsca odbioru i przestrzeni publicznych oraz ich regularną wymianę.

projekt biojazda

PROJEKT BIO JAZDA

Portal biojazda.sk został uruchomiony w ramach projektu pilotażowego, który był połączony z kampanią uświadamiającą, mającą na celu informowanie społeczeństwa o ekologicznych rozwiązaniach w transporcie. Projekt pilotażowy został zapoczątkowany w kwietniu 2021 roku przez słowackiego przewoźnika ciężarówek Yellow Express we współpracy z producentem biodiesla Meroco oraz Stowarzyszeniem na rzecz Produkcji i Wykorzystania Biopaliw.