NAŠE HODNOTY
Profesionalita, Zodpovednosť,
Rešpekt, Inovatívnosť

Profesionalita
voči našim partnerom

Zodpovedný
prístup k podnikaniu

Rešpekt
a úcta ku kolegom

Inovatívnosť
vo všetkých našich procesoch

Svojim dielom prispievame
k ekologickým riešeniam

 

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Envien Group 16 spoločností v 8 krajinách sveta

Výroba biopalív a krmív

Sme jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe. Podnikáme v oblasti výroby biopalív, používaných v motorových palivách – nafte a benzíne a v oblasti výroby vysoko nutrične hodnotných krmív pre hospodárske zvieratá.

V ôsmich krajinách

Našou súčasťou je 16 spoločností v ôsmich krajinách – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, na Malte, vo Švajčiarsku – a v Indii.

Nákup komodít a rastlinných olejov

Pre kľúčovú výrobu biopalív zabezpečujeme nákup vstupných poľnohospodárskych komodít a rastlinných olejov v objemoch, ktoré z nás robia jedného z najväčších obchodných hráčov v segmente poľnohospodárstva v strednej Európe. Od svojho vzniku sa neustále zvyšujeme naše kapacity a rozširujeme svoje aktivity. Našim cieľom je byť lídrom v stredoeurópskom regióne v oblasti výroby obnoviteľných zdrojov energie v doprave.

Firemné a etické hodnoty

Všetky naše činnosti sa riadia základnými firemnými a etickými hodnotami – profesionalita, dôveryhodnosť, rešpekt, odvaha a inovatívnosť. Zamestnávame viac ako 580 profesionálov a naše spoločnosti majú stovky obchodných partnerov v petrochemickom a rafinérskom priemysle, v oblasti biopalív, v rastlinnej a živočíšnej výrobe a v sektore poľnohospodárstva, a to v celoeurópskom meradle.

VIDEO

AKTIVITY SPOLOČNOSTI
ENVIEN GROUP

Envien Group pôsobí v 7 krajinách Európy

cvv
enviral vertical
enagro vertical
biodizel vertical
biodizel vertical
envien HU vertical
envien biopaliwa vertical
 
envieninternational vertical
envientrading vertical pre web png
 
meroco vertical
ethanolenergy
polnoservis vertical
polnoservis vertical
cvv

RT Logistic, a.s.
Zabezpečenie prepravy poľnohospodárskych komodít pre spoločnosti v skupine, colné služby

https://www.rtlogistic.sk

RT LOGISTIC, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Slovenská republika

enviral vertical

Enviral, a.s.
Bezodpadová výroba bioetanolu a nutrične hodnotného krmivá

https://www.enviral.sk

ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Slovenská republika

enagro vertical

Enagro, a.s.
Nákup a predaj komodít pre biopalivový priemysel

https://www.enagro.sk

Enagro, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Slovenská republika

meroco vertical

Meroco, a.s.
Výroba obnoviteľného zdroja energie, biodiesela, primiešavaného do nafty a glycerínu

https://www.meroco.sk

MEROCO, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Slovenská republika

polnoservis vertical

Poľnoservis, a.s.
Bezodpadové spracovanie repky olejnej a spracovanie nutrične hodnotných krmív

https://www.polnoservis.sk

Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov, Slovenská republika

envien HU vertical

Envien Magyarországh Kft.
Nákup a predaj komodít pre biopalivový priemysel, najmä na maďarskom trhu

https://www.envien.hu

Envien Magyarországh Kft.
Dózsa György tér 7.
9163 Fehértó, Maďarsko

polnoservis vertical

Rossi Biofuel, Zrt.
Výroba biodiesela s využitím inovatívnej technológie spracovania odpadových tukov a olejov

https://www.rossibiofuel.hu

Rossi Biofuel, Zrt.
H-2922 Komárom, Kőolaj u. 2., Maďarsko

biodizel vertical

Biodizel Vukovar, d.o.o
Najväčšia továreň na biodiesel v Chorvátskej republike

https://www.biodizel.hr

Biodizel Vukovar, d.o.o
Težačka međa 2, HR-32010 Vukovar, Chorvátsko

envien biopaliwa vertical

Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.
Závod na výrobu biodiesela v Poľsku, ktorý prevzala Envien Group v roku 2022

 

Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.
43-502 Czechowice – Dziedzice ul. Łukasiewicza 2, Poľsko

envientrading vertical pre web png

Envien Trading SA
Obchodná spoločnosť sídliaca v Ženeve, aktívny hráč na trhoch s komoditnými derivátmi

 

Envien Trading SA
Rue de la Terrassiere 58, 6th floor 1207 Geneva, Švajčiarsko

envieninternational vertical

Envien International Limited
Finančný expert v rámci skupiny so sídlom na Malte, ktorý dohliada na spoločnosti skupiny Envien

http://www.envien.com.mt/

Envien International Limited
Envien International Limited The Hub, Suite W203, Triq Sant Andrija,  San Gwann, Malta

envien HU vertical

Ethanol Energy, a.s.
Najväčší producent bioetanolu v Českej republike

https://novyethanolenergy.cz

Ethanol Energy, a.s.
Školská 118, 285 71 Vrdy, Česká republika

envien HU vertical

Centrum výskumu a vývoja, s.r.o.
Výskumno-vývojové aktivity

 

Centrum výskumu a vývoja, s.r.o.
Trnavská cesta 1033/7, 920 41 Leopoldov

mapa enviengroup 2022

HISTORICKÉ MÍĽNIKY

Envien Group zakreslené na časovej osi

2007: začiatok produkcie bioetanolu - ENVIRAL, Slovensko

2008: začiatok produkcie biodieselu - MEROCO, Slovensko

2008: vytvorenie samostatného obchodného podniku s komoditami ENAGRO, Slovensko

2009: vytvorenie samostatného poskytovateľa logistiky RT LOGISTIC, Slovensko

2010: akvizícia ROSSI BIOFUEL, Maďarsko

2011: začiatok produkcie repkového oleja - POĽNOSERVIS, Slovensko

2012: akvizícia 50% bioetanolového producenta - ETHANOL ENERGY VRDY, Česká republika

2012: akvizícia BIODIZEL VUKOVAR, Chorvátsko

2013: vytvorenie maďarského obchodného podniku s komoditami ENVIEN MAGYARORSZÁG

2018: ENVIEN TRADING sídli v Ženeve s účelom obchodovania s biopalivami

2021: ukončenie výstavby pokročilej výrobnej linky na výrobu bionafty z odpadových tukov a olejov v ROSSI Biofuel

2022: akvizícia ENVIEN BIOPALIWA POLSKA (pôvodne Lotos Biopaliwa), Poľsko

2022/3: vstup na Indický biopalivový trh a spustenie investičného projektu na výstavby výrobnej jednotky bioetanolu v Indii

Vízia spoločnosti

Pri riešení nízko emisnej mobility (v regióne CEE) sme pre našich partnerov prvou voľbou.

Výkonný manažment ENVIEN GROUP


Peter Kostík

 

generálny riaditeľ


Ľubomír Malček

 

finančný riaditeľ


Gabriel Račka

 

prevádzkový riaditeľ


Dušan Haruštiak

 

obchodný riaditeľ


Martin Šácha

 

riaditeľ pre rozvoj

Sme členom

zvvb logo

Združenie pre výrobu a využitie biopalív, hlavným cieľom prispieť k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE), najmä biopalív

zvvb logo

LSB je koalícia popredných výrobcov pokročilých biopalív a poskytovateľov technológií, ktorí sa zaviazali výrazne prispieť k splneniu ambícií EÚ znížiť emisie z dopravy.

zvvb logo

ePURE zastupuje záujmy európskych výrobcov obnoviteľného etanolu voči inštitúciám EÚ

zvvb logo

European Waste-based & Advanced Biofuels Association (EWABA), založená v roku 2013, zastupuje záujmy európskeho priemyslu odpadových a pokročilých biopalív

zvvb logo

Farm Europe je think-tank, ktorého cieľom je stimulovať myslenie o vidieckych ekonomikách v Európskej únii.