Tím zo Zuari Envien Bioenergy nedávno navštívil naše  výrobné závodyna Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

Pod vedením Pinakiho Mukherjeeho, Gaurava Singhala, Aashutosha Aggarwala a Arnaba Nandyho mal príležitosť zúčastniť sa obhliadok našich prevádzok Enviral, Meroco a Poľnoservis.

1713340203233

Návšteva však nebola len o vzájomnej výmene osvedčených pracovných postupov. Táto cesta posilnila aj osobné putá medzi nami a našimi priateľmi v Indii.

Tešíme sa, že sme mohli spoločne zdieľať skúsenosti priamo z prevádzky, ktoré spoločný indicko-slovenský tím v Zuari Envien Bioenergy využije pri výstavbe spoločného liehovaru v Aire. 

1713340210377