„Naša vízia sa postupne napĺňa. Pôvodný vozový park Envien Group postupne nahradia osobné motorové vozidlá schopné jazdiť na palivo B30.“

Čo je vlastne B30? Čítajte viac v článku.

K splneniu našej vízie, ktorou je nízko emisná mobilita, sme znovu o krok bližšie. Od začiatku roka 2022 sa náš vozový park bude postupne obmieňať na osobné motorové vozidlá od skupiny Stellantis. Naftové motory týchto vozidiel sú prispôsobené na tankovanie paliva s 30% podielom bionafty, ktorú vyrábame aj v našej spoločnosti MEROCO, a.s.. Veľmi nás teší skutočnosť, že budeme môcť vo väčšej miere priamo spotrebovávať nami vyrobený produkt. Dosiahneme tým zníženie produkcie emisií skleníkových plynov a redukciu dopadov na kvalitu ovzdušia v okolí.

Momentálne sa na verejných čerpacích staniciach predáva nafta so 7% obsahom biozložky (B7). Výmenou paliva v našej kompletnej podnikovej flotile z B7 na B30 ušetríme približne 12 500 mCO2 emisií skleníkových plynov za jeden kalendárny rok. Výmenu kompletného vozového parku plánujeme v horizonte nadchádzajúcich troch rokov.

Súčasťou projektu B30 je aj výstavba novej časti čerpacej stanice Solar 2009 v susedstve Envien Group, kde bude naša nová flotila tankovať. V projekte vidíme potenciál a myslíme si, že biopalivá ešte zohrajú dôležitú úlohu v budúcej dekarbonizácii dopravy. Ak berieme do úvahy obnoviteľný podiel v elektrickej energii, dnešné reálne možnosti elektromobility a vodíka v doprave do roku 2030, Slovensko nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív splniť svoj záväzok 14 % obnoviteľných zdrojov energie v doprave v roku 2030.

Dôkazom úspešnej implementácie väčších podielov biozložiek v palivách sú aj dva traktory jazdiace po poliach v Orechovej Potôni (20% obsah bionafty) a kamión prevádzkovaný na 100% bionaftu, o ktorom ste mohli počuť v rámci projektu Biojazda.sk.

Fotografie sú z interných predvádzacích jázd, ktoré sme organizovali pred administratívnou budovou Envien Group v spolupráci s tímom skupiny Stellantis dňa 20.10.2021.