S cieľom rozširovať naše pôsobenie mimo hraníc Európy sme spojili naše sily s indickým partnerom Zuari Industries. Výkonný riaditeľ spoločnosti Athar Shahab nám prezradil, aké benefity vidí v spoločnom podniku a ako vníma alternatívne zdroje energie v doprave v Indii. 

Prečo si Zuari Industries vybrala Envien Group ako partnera?

Na začiatok – Envien a Zuari sú prirodzenými partnermi, pretože obe spoločnosti majú spoločné záujmy vo výrobe bioetanolu. Považujeme Envien za spoločnosť s veľmi podobnou kultúrou a hodnotami a bolo to stretnutie sŕdc a myslí.

Aký prínos pre spoločnosť vidíte v projekte spoločného liehovaru?

India je silne závislá na fosílnych palivách a z krajiny každoročne odteká veľké množstvo financií, aby uspokojil rastúci dopyt. Miešanie bioetanolu pomáha znižovať dovoz a súvisiaci odlev na devízovom trhu. Dodatočný dopyt po potravinových obilninách ako surovine pre liehovary, ako je ten náš, pomôže uživiť tisíce farmárov. V neposlednom rade – keďže náš liehovar vzniká vo vidieckych oblastiach, očakáva sa, že prinesie rozvoj a zamestnanosť, čím podporí miestne hospodárstvo.

Aké environmentálne výhody prinesie nová továreň?

Etanol, ktorý sa bude vyrábať v novej továrni, bude trvalo udržateľným palivom. Množstvo oxidu uhličitého, ktoré vzniká pri spaľovaní etanolu v motore, absorbujú rastliny potravinárskeho obilia, keď rastú. Do atmosféry sa teda trvalo nepridáva žiadny ďalší oxid uhličitý. To pomáha pri zmierňovaní globálneho otepľovania. Nová továreň bude závod s nulovým vypúšťaním kvapalín, ktorý bude spracovávať a premieňať všetky odpadové vody na produkty, ktoré možno použiť v iných priemyselných odvetviach. Plyny uvoľnené pri výrobe bioetanolu budú zachytávané a plnené do fliaš, aby ich mohli použiť iné priemyselné odvetvia ako surovinu.

V akom štádiu je výstavba nového liehovaru?

Výstavba nového liehovaru sa čoskoro začne. Sme v procese vyhodnocovania ponúk na dodávku a montáž technologického zariadenia, kotla a turbíny.

Athar Shahab Official Photo

Ako bude závod fungovať?

Závod bude nakupovať obilie od farmárov a skladovať ho v silách. Zrno z týchto síl by sa rozomlelo na múku, ktorá by sa zmiešala s vodou a spracovala parou, aby sa rozbili dlhé reťazce molekúl škrobu na menšie molekuly, ktoré by sa potom spracovali pomocou enzýmov a kvasníc. Toto ošetrenie premieňa škrob na etanol v procese známom ako fermentácia. Etanol sa potom odstráni z vody v destilačnej kolóne. Etanol prechádza cez molekulové sito, ktoré odstraňuje stopy vody a poskytuje 99,8 % čistý etanol. Procesná voda sa recykluje do výrobného procesu. Obsah bielkovín v obilninách nekvasí a odstraňuje sa z procesnej vody a používa sa ako krmivo pre zvieratá.

Kedy predpokladáte spustenie prevádzky?

Začiatok prevádzky predpokladáme v štvrtom štvrťroku 2024.

Koľko emisií skleníkových plynov v indickej doprave sa ušetrí používaním výsledného produktu?

India spotrebovala v rokoch 2022 – 2023 34,9 milióna ton benzínu a v priemere dosiahla 10 % primiešania etanolu. Jedna tona benzínu vyprodukuje pri spaľovaní v motore 2,31 ton oxidu uhličitého. Môžeme teda rozumne povedať, že India bola schopná ušetriť 8 miliónov ton oxidu uhličitého použitím etanolu. Oxid uhličitý, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní etanolu, je prijímaný rastlinami na obilie, keď rastú, a preto sa do atmosféry trvalo nepridáva žiadny ďalší oxid uhličitý.

 

India je dynamicky sa rozvíjajúca krajina a podľa niektorých prieskumov má až 95 % Indov záujem o udržateľné riešenia v ich každodennom živote, vrátane dopravy. Ako hodnotíte postoje Indov k tejto téme v porovnaní so Slovákmi?

India prijíma energetický prechod s veľkým nadšením. Už teraz máme veľké kapacity veternej a solárnej energie, ktoré rastú rýchlym tempom. Na indických cestách už cítiť prítomnosť vozidiel elektrického pôvodu. Dosiahlo sa primiešavanie 10 % etanolu do benzínu a krajina je na ceste dosiahnutia primiešavania 20 %. Nedávno Toyota uviedla na indický trh svoje prvé vozidlo na báze čistého etanolu. To sú veľmi povzbudivé znamenia. Nie som spôsobilý hovoriť o Slovensku, ale myslím si, že postoje sú v oboch krajinách dosť podobné.