Glycerín

Surový glycerín min 82% (Meroco) a min 80% (Rossi)

repkapod

Surový glycerín je kvapalina, ktorá vzniká ako vedľajší produkt z výroby biodieslu (metylester mastných kyselín), získaného transesterifikácoiu triglyceridov mastných kyselín. Základnou surovinou, používanou vo výrobe, sú rastlinné oleje. Je však možné použiť aj UCO (použitý kuchynský olej - used cooking oil).

Surový glycerín sa vyrába v Meroco a. s. Leopoldov a v Rossi Biofuel Zrt., Komárom.

V závode Meroco, a. s. Leopoldov sa ako katalyzátor v procese výroby používa metanolát sodný, v závode Rossi Biofuel Zrt., Komárom metanolát draselný. 

Glycerín má široké uplatnenie, používa sa ako kŕmna surovina, v BPS na výrobu bioplynu, v chemickom, potravinárskom farmaceutickom, stavebnom priemysle atď.

Odber tovaru je možný v autocisternách.

 

Špecifikácie kvality našich produktov:

Dokument

kB

Pozrieť / Download

Špecifikácia kvality Glycerín Meroco

114 kB

PDF

Špecifikácia kvality Glycerín Rossi Biofuel

219 kB

PDF