BIODIESEL

Biodiesel, označovaný tiež ako FAME (fatty acid methyl ester), patrí do kategórie palív, vyrábaných z obnoviteľných zdrojov energie, najmä poľnohospodárskeho pôvodu, a je určený pre vznetové motory. FAME je ekologickým palivom, ktoré prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 v ovzduší.

repkapod

Vyrába sa najčastejšie chemickým procesom – transesterifikáciou rastlinných olejov. Výsledný produkt FAME je vyrábaný:

  • z čistého repkového oleja, produktom je metylester repkového oleja (RME – rapeseed methyl ester)
  • z mixu olejov, teda FAME.

Skladba olejov, z ktorých sa FAME vyrába, je daná výrobnou technológiou a dostupnosťou surovín. Hlavnou zložkou mixu však v našich podmienkach ostáva stále repkový olej. Ostatnými olejmi, ktoré môžu vstupovať do výroby sú:

  • slnečnicový olej
  • palmový olej
  • použité fritovacie oleje (UCO)
  • živočíšne tuky

Použitie FAME v podmienkach EÚ je rôzne, v závislosti od legislatívy jednotlivých členských krajín:

  • ako nízkopercentná prímes fosílneho paliva – výsledná zmes obsahuje max. 7% biodieslu, v súlade s európskou normou EN 590
  • ako vysokopercentná prímes fosílnych palív (30%) používaná a bežne dostupná napr. na čerpacích staniciach v ČR ako SMN 30
  • čisté FAME ako 100% náhrada fosílneho paliva

V štyroch závodoch našej skupiny – Meroco, Rossi Biofuel, Biodizel Vukovar a Envien Biopaliwa Polska
disponujeme celkovou ročnou kapacitou na výrobu

475.000 ton biodieslu

 

Špecifikácie kvality našich produktov:

Dokument

kB

Pozrieť / Download

Špecifikácia kvality MERO Meroco

189 kB

PDF

Quality specification FAME Rossi Biofuel

97 kB

PDF

Quality specification FAME S Biodizel Vukovar

563 kB

PDF

Quality specification FAME W Biodizel Vukovar

575 kB

PDF