Repka olejná

Repka olejná je najpestovanejšia olejnina na Slovensku. V posledných rokoch sa prejavuje vzostupná tendencia hodnotenia repkového semena z hľadiska hospodárskej významnosti, t.j. obsahu oleja vysokej energetickej hodnoty.

repkapod

V rámci EÚ sa spotrebuje až 78% repkového oleja na výrobu metylesteru (MERO). Vedľajším produktom výrobného procesu sú repkové extrahované šroty. Výrobou metylesteru sa prispieva k ochrane životného prostredia a znižovaniu emisií v ovzduší. Repka olejná je najzaujímavejšia trhová plodina. Za posledných 40 rokov zaznamenala obrovské zmeny v technológii pestovania a v šľachtení. Uvedenie osív hybridov repky na trh naplnilo očakávania poľnohospodárov. Intenzívna agrotechnika pestovania a zodpovedajúca ochrana im umožňuje dosiahnutie nadpriemerných výnosov pri vysokej kvalite produktu.

Špecifikácie kvality našich produktov:

Dokument

kB

Pozrieť / Download

Špecifikácia kvality repka olejná Enagro

137 kB

PDF