Kukurica

Kukurica je jedným z najvýznamnejších zdrojov energie. Intenzívnym šľachtením sa posunuli hranice pestovania tejto plodiny a dosiahla sa špecializácia jednotlivých hybridov podľa účelu použitia.

repkapod

Jedným z nich je výroba bioetanolu. Neoddeliteľnou súčasťou technologického procesu výroby bioetanolu je produkcia DDGS (Distillery Dried Grain Solubles), čím dochádza k dokonalému využitiu vstupnej suroviny zrna kukurice. Výrobou bioetanolu sa Slovensko a Česká republika zaradili medzi krajiny, ktoré znižujú emisie a chránia životné prostredie podľa nariadení EÚ.

Kukurica patrí medzi najproduktívnejšie plodiny. Vysoký úrodový potenciál vyžaduje odborný prístup k technológii pestovania, ktorá sa za posledné roky zmenila od základu. Pod vplyvom klimatických zmien zohráva správny výber hybridu do konkrétnych podmienok veľkú úlohu. Vysoko cenené vlastnosti hybridov, ako tolerancia k stresovým podmienkam, rýchle uvoľňovanie vody zo zrna, stabilita úrody, sú samozrejmosťou vo všetkých šľachtiteľských programoch. Kukurica sa právom zaradila medzi významné tržné plodiny.

Špecifikácie kvality našich produktov:

Dokument

kB

Pozrieť / Download

Špecifikácia kvality kukurica Enviral

293 kB

PDF