lupa
sipkadole

Mydlové vody vznikajú ako vedľajší produkt v procese tzv. prania, v ktorom sa odstraňujú nežiadúce látky z biodieslu. Mydlové vody sú vhodná surovina pre bioplynové stanice, hlavne tam, kde je žiadúce zníženie pH základnej suroviny.

Vyrábajú sa v Rossi Biofuel Zrt., Komárom, Maďarsko a v Biodizel Vukovar.

Odber tovaru je možný v autocisternách.

 

Špecifikácie kvality našich produktov:

quality specification soap water rsi

Quality specification soap water Rossi Biofuel

quality specification soap water bdv

Quality specification soap water Biodizel Vukovar

tvorba web stránok fg