lupa
sipkadole

Kukurica je jedným z najvýznamnejších zdrojov energie. Intenzívnym šľachtením sa posunuli hranice pestovania tejto plodiny a dosiahla sa špecializácia jednotlivých hybridov podľa účelu použitia. Jedným z nich je výroba bioetanolu. Neoddeliteľnou súčasťou technologického procesu výroby bioetanolu je produkcia DDGS (Distillery Dried Grain Solubles), čím dochádza k dokonalému využitiu vstupnej suroviny zrna kukurice. Výrobou bioetanolu sa Slovensko a Česká republika zaradili medzi krajiny, ktoré znižujú emisie a chránia životné prostredie podľa nariadení EÚ.

Kukurica patrí medzi najproduktívnejšie plodiny. Vysoký úrodový potenciál vyžaduje odborný prístup k technológii pestovania, ktorá sa za posledné roky zmenila od základu. Pod vplyvom klimatických zmien zohráva správny výber hybridu do konkrétnych podmienok veľkú úlohu. Vysoko cenené vlastnosti hybridov, ako tolerancia k stresovým podmienkam, rýchle uvoľňovanie vody zo zrna, stabilita úrody, sú samozrejmosťou vo všetkých šľachtiteľských programoch. Kukurica sa právom zaradila medzi významné tržné plodiny.

SpK01 Kukurica

Špecifikácia kvality kukurica Enviral

tvorba web stránok fg