lupa
sipkadole

Glycerínová fáza je kvapalina, ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe biodieslu. Obsahuje predovšetkým glycerín, metanol a mastné kyseliny. Všetky tieto látky je možné ďalej spracovať a použiť ich ako vstupnú surovinu v iných odvetviach (Glycerín – kŕmna surovina, v BPS na výrobu bioplynu, v chemickom, potravinárskom farmaceutickom, stavebnom priemysle. Metanol – výroba biopalív prípadne chemický priemysel. Mastné kyseliny – výroba biopalív, chemický, prípadne kozmetický priemysel, atď).

Glycerínová fáza sa vyrába v Rossi Biofuel Zrt., Komárom a v Biodizel Vukovar. V procese výroby sa v Rossi Biofuel používa ako katalyzátor metanolát draselný, metanolát sodný sa používa v závode Biodizel Vukovar.

Odber tovaru je možný v autocisternách.

 

Špecifikácie kvality našich produktov:

quality specification glycerol phase rsi

Quality specification Glycerol phase Rossi Biofuel

quality specification glycerol phase bdv

Quality specification Glycerol phase Biodizel Vukovar

tvorba web stránok fg