lupa
sipkadole

Surový glycerín min 82%

Surový glycerín je kvapalina, ktorá vzniká ako vedľajší produkt z výroby biodieslu (metylester mastných kyselín), získaného transesterifikácoiu triglyceridov mastných kyselín. Základnou surovinou, používanou vo výrobe, je repkový olej. Je však možné použiť aj iné druhy olejov.

Surový glycerín sa vyrába v Meroco a.s. Leopoldov. V procese výroby sa ako katalyzátor používa metanolát sodný.

Glycerín má široké uplatnenie, používa sa ako kŕmna surovina, v BPS na výrobu bioplynu, v chemickom, potravinárskom farmaceutickom, stavebnom priemysle atď.

Odber tovaru je možný v autocisternách.

 

Špecifikácie kvality našich produktov:

specifikacia kvality glycerin mrc strana 1

Špecifikácia kvality Glycerín Meroco

tvorba web stránok fg