lupa
sipkadole

Biodiesel, označovaný tiež ako FAME (fatty acid methyl ester), patrí do kategórie palív, vyrábaných z obnoviteľných zdrojov energie, najmä poľnohospodárskeho pôvodu, a je určený pre vznetové motory. FAME je ekologickým palivom, ktoré prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 v ovzduší.

Vyrába sa najčastejšie chemickým procesom – transesterifikáciou rastlinných olejov. Výsledný produkt FAME je vyrábaný:

  • z čistého repkového oleja, produktom je metylester repkového oleja (RME – rapeseed methyl ester)
  • z mixu olejov, teda FAME.

Skladba olejov, z ktorých sa FAME vyrába, je daná výrobnou technológiou a dostupnosťou surovín. Hlavnou zložkou mixu však v našich podmienkach ostáva stále repkový olej. Ostatnými olejmi, ktoré môžu vstupovať do výroby sú:

  • slnečnicový olej
  • palmový olej
  • použité fritovacie oleje (UCO)
  • živočíšne tuky

Použitie FAME v podmienkach EÚ je rôzne, v závislosti od legislatívy jednotlivých členských krajín:

  • ako nízkopercentná prímes fosílneho paliva – výsledná zmes obsahuje max. 7% biodieslu, v súlade s európskou normou EN 590
  • ako vysokopercentná prímes fosílnych palív (30%) používaná a bežne dostupná napr. na čerpacích staniciach v ČR ako SMN 30
  • čisté FAME ako 100% náhrada fosílneho paliva

V troch závodoch našej skupiny – Meroco, Rossi Biofuel a Biodizel Vukovar – spolu ročne vyrobíme 280.000 ton biodieslu.

 

Špecifikácie kvality našich produktov:

specifikacia kvality mero mrc strana 1

Špecifikácia kvality MERO Meroco

quality specification fame rsi

Quality specification FAME Rossi Biofuel

quality specification fame s bdv

Quality specification FAME S Biodizel Vukovar

quality specification fame w bdv

Quality specification FAME W Biodizel Vukovar

tvorba web stránok fg