lupa
sipkadole

Kombinovať jedinečný podnikateľský prístup s prísnymi pravidlami fungovania silných korporácií, s cieľom zachovať si líderskú pozíciu v biopalivovom priemysle a maximalizovať využitie nášho potenciálu.

Byť spoľahlivým a dlhodobým partnerom našim obchodným partnerom, dodávateľom či odberateľom a byť spoločensky zodpovedným partnerom spoločnosti a okoliu, v ktorom pôsobíme.

Spoločnosti skupiny Envien Group sú riadené tak, aby sa maximalizovala návratnosť vloženého kapitálu. Zároveň je víziou a cieľom Envien Group mať významné postavenie medzi výrobcami biopalív v strednej Európe, posilňovať svoju pozíciu  a zaradiť sa medzi najvýznamnejších hráčov v celoeurópskom meradle.

Spokojnosť súčasných a potenciálnych zákazníkov, ako aj akcionárov spoločností je absolútnou prioritou pri plnení všetkých úloh. Zákazníkom chceme dodávať len kvalitné a bezpečné produkty, vyhovujúce ich požiadavkám a legislatívnym predpisom tak, aby zákazníci nadobudli dôveru v spoločnosti skupiny Envien Group a šírili ich dobré meno.

tvorba web stránok fg