lupa
sipkadole

Hlavným cieľom trvalej udržateľnosti je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia. Naše spoločnosti kladú dôraz na zharmonizovanie zvyšovania kvality produktov s ekologickým hľadiskom trvalo udržateľného rozvoja.

V jednotlivých prevádzkach Envien Group boli implementované systémy, zabezpečujúce plnenie požiadaviek pre výrobu trvalo udržateľných biopalív podľa Renewable Energy Directive (Smernice EP a R 2009/28/ES o podpore využívania energie z OZE).

Vysoká úroveň plnenia kritérií, znižovania emisií skleníkových plynov z výroby biopalív, bola v už v roku 2010 zabezpečená zavedením nemeckého národného systému International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Postupným rozvojom trvalo udržateľných biopalív na európskej úrovni si produkty Envien Group držia vysoký štandard v tejto oblasti, certifikáciou v systéme riadenom Európskou Komisiou.

Pri obchodoch realizovaných na národnej úrovni na Slovensku, ako aj v okolitých členských štátoch, majú uplatnenie aj produkty certifikované v jednotlivých národných schémach, zavedených členskými štátmi pre podporu rozvoja trvalo udržateľných biopalív.

SpoločnosťPočet certifikátovEU systémy trvalo udržateľných biopalívNarodné systémy trvalo udržateľných biopalívISOIné
ENVIRAL, a.s. 6 PDFdown ISCC EU - SK BIO 9001 GMP+, ITWL POLSKA, ÚKSÚP
PDF certifikáty:
ISO 9001_certificate_ENV
GMP+B2_certificate_ENV
ISCC EU_certificate_ENV
SK BIO_certificate_ENV
ITWL Poland_certificate_ENV
UKSUP_attestation_ENV
MEROCO, a.s. 4 PDFdown ISCC EU - SK BIO 9001  ÚKSÚP
PDF certifikáty:
ISO 9001_certificate_MRC
ISCC EU_certificate_MRC
SK BIO_certificate_MRC
UKSUP_attestation_MRC
POĽNOSERVIS, a.s. 5 PDFdown ISCC EU - SK BIO 9001 GMP+, ÚKSÚP
PDF certifikáty:
ISO 9001_certificate_PLN
ISCC EU_certificate_PLN
SK BIO_certificate_PLN
GMP+B2_certificate_PLN
UKSUP_attestation_PLN
ENAGRO, a.s. 5 PDFdown ISCC EU ISCC DE SK BIO - GMP+, ÚKSÚP
PDF certifikáty:
GMP+B3_certificate_ENG
ISCC DE_certificate_ENG
ISCC EU_certificate_ENG
SK BIO_certificate_ENG
UKSUP_attestation_ENG
ROSSI BIOFUEL, Zrt. 6 PDFdown ISCC EU ISCC DE BUHG 9001, 14001 -
PDF certifikáty:
ISO 9001_certificate_RSI
ISO_14001_certificate_RSI
ISCC EU_certificate_RSI
bühg_RSI
bionyom_RSI
Politika_2018
BIODIZEL VUKOVAR, d.o.o 2 PDFdown ISCC EU     9001 -
PDF certifikáty:
ISO 9001_certificate_BDV
ISCC EU_certificate_BDV
ETHANOL ENERGY, a.s. 4 PDFdown ISCC EU ISCC DE TU CZ 9001 GMP+
PDF certifikáty:
ISO 9001_certificate_EEV
GMP-certificate_EEV
ISCC DE_certificate_EEV
ISCC EU_certificate_EEV
ENVIEN Magyarország Kft 5 PDFdown ISCC EU ISCC DE BUHG - GMP+, GMSMK
PDF certifikáty:
GMP b3_certificate_EVN
ISCC DE_certificate_EVN
ISCC EU_certificate_EVN
bühg_EVN
registration of feed_EVN

Tab. č.1: Prehľad schém trvalej udržateľnosti, platných v spoločnostiach Envien Group

tvorba web stránok fg