lupa
sipkadole
enagro spolocnost

Enagro je členom Envien Group. Spoločnosť bola založená v roku 2008, s primárnym cieľom zabezpečiť nákup komodít pre biopalivový priemysel. Dnes je obchodnou spoločnosťou, ktorá zobchoduje 800 tisíc ton komodít v oblasti nákupu a predaja. Súčasťou portfólia je kukurica, repka, pšenica, rôzne druhy olejov, repkové šroty, DDGS, glycerín, osivá, hnojivá, chemické ochranné prostriedky, palivá.

Enagro už od svojho vstupu na slovenský agrárny trh zaujala jasnú pozíciu a vytýčila si ciele lídra. S ročnou realizáciou 320 tisíc ton kukurice a 210 tisíc ton repky olejnej tvorí silnú súčasť významného domáceho reťazca slovenských podnikateľov v poľnohospodárstve so spracovateľskými závodmi na území Slovenska.

Ambiciózne plány, vízia silného a moderného obchodného partnera, sa úspešne napĺňajú a Enagro rozširuje svoje ďalšie aktivity aj na nové projekty. Moderné trendy v oblasti poľnohospodárstva, pestovania a následného obchodovania a spracovania poľnohospodárskych plodín považuje vedenie spoločnosti Enagro za základ úspechu a dlhodobej stratégie.

tvorba web stránok fg