lupa
sipkadole
enviral spolocnost

Enviral je členom Envien Group. Spoločnoť je najväčším producentom bioetanolu v Slovenskej republike s ročnou kapacitou výroby 135 tisíc m3. Využíva suchý spôsob výroby bioetanolu, hlavne zo vstupnej suroviny kukurice. Bioetanol je možné použiť na priame blendovanie s benzínom alebo výrobu ETBE (etyltercbutyléteru). Medziproduktami výroby je prachové/peletizované krmivo DDGS (Dried distillers grains with solubles) a kukuričný olej. V Envirale je inštalovaná bezodpadová technológia, zameraná na minimalizáciu spotreby fosílneho paliva, zemného plynu a elektrickej energie, čo významne redukuje množstvo emisií skleníkových plynov. Aj vďaka tomu sa v Envirale produkuje bioetanol s úsporou emisií CO2 voči fosílnemu palivu až na úrovni 65% (pod 30 g CO2ekv/MJ bioetanolu). Produkty spoločnosti Enviral sú certifikované v ISCC EU, ISCC DE, SK BIO, GMP+. ISO 22000, ISO 9001, čo deklaruje vysoký stupeň ich kvality a udržateľnosti.

tvorba web stránok fg