lupa
sipkadole

Enviral je členom Envien Group. Spoločnoť je najväčším producentom bioetanolu v Slovenskej republike s ročnou kapacitou výroby 175 tisíc m3. Využíva suchý spôsob výroby bioetanolu, hlavne zo vstupnej suroviny kukurice. Bioetanol je možné použiť na priame blendovanie s benzínom alebo výrobu ETBE (etyltercbutyléteru). Medziproduktami výroby je prachové/peletizované krmivo DDGS (Dried distillers grains with solubles) a kukuričný olej. V Envirale je inštalovaná bezodpadová technológia, zameraná na minimalizáciu spotreby fosílneho paliva, zemného plynu a elektrickej energie, čo významne redukuje množstvo emisií skleníkových plynov.

Meroco je členom Envien Group. Spoločnosť je komplexným dodávateľom metylesteru mastných kyselín (Fatty Acid Methyl Esther - FAME), tiež nazývaného biodiesel. Začiatok produkcie bol v roku 2008, pričom jej ročný objem predstavuje 120-tisíc ton. Vedľajším produktom z výroby biodieselu je surový glycerín, ktorý sa používa ako cenná kŕmna surovina, a je aj dôležitou surovinou v chemickom, potravinárskom....

Poľnoservis, je členom Envien Group. Spoločnosť spustila výrobu v polovici roku 2011. Zaoberá sa výrobou repkového oleja, pričom ročný objem produkcie je 100 000 ton. Olej vyrobený v Poľnoservise sa používa predovšetkým na výrobu metylesteru repky olejnej (MERO). Vedľajším produktom sú repkové šroty, hodnotná kŕmna surovina.

Enagro je členom Envien Group. Spoločnosť bola založená v roku 2008, s primárnym cieľom zabezpečiť nákup komodít pre biopalivový priemysel. Dnes je obchodnou spoločnosťou, ktorá zobchoduje 800 tisíc ton komodít v oblasti nákupu a predaja. Súčasťou portfólia je kukurica, repka, pšenica, rôzne druhy olejov, repkové šroty, DDGS, glycerín, osivá, hnojivá, chemické ochranné prostriedky, palivá.

RT Logistic je členom Enviem Group. Spoločnosť je nová dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť na trhu logistických a dopravných služieb, so zameraním na zabezpečenie prepravy poľnohospodárskych komodít, hnojív, osív a tekutých komodít.

Rossi Biofuel je členom Envien Group. Závod na výrobu bionafty spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. sa nachádza v priestoroch prevádzky spoločnosti MOL Nyrt. v maďarskom Komárome. Bol zriadený ako investícia na zelenej lúke v roku 2006, pričom výroba bola spustená v decembri roku 2007.

Envien Magyarország Kft. je členom Envien Group. Spoločnosť bola založená v roku 2013 s primárnym zámerom vstúpiť na maďarský trh poľnohospodárskych výrobkov.

výrobkov.

Naším najdôležitejším cieľom je nakúpiť a predávať poľnohospodárske produkty, ktoré sa používajú ako suroviny, resp. vedľajšie produkty výroby biopalív. Spočiatku predstavovali naše portfólio kukurica, repka, repkový šrot a DDGS. Venujeme zvláštnu pozornosť kvalite a bezpečnosti, preto sme do systému manažérstva kvality integrovali požiadavky normy ISO 9001.

Ethanol Energy je členom Envien Group. Spoločnosť je najväčším producentom bioetanolu zo škrobnatých surovín (kukurica, pšenica) v Českej republike, s ročnou kapacitou výroby 60 tisíc m3. Využíva sa suchý spôsob výroby bioetanolu, hlavne zo vstupnej suroviny kukurice. Bioetanol je možné použiť na priame blendovanie s benzínom alebo na výrobu nemrznúcich zmesí do ostrekovačov. Medziproduktami výroby je prachové/peletizované krmivo DDGS (Dried distillers grains with solubles).

Biodizel Vukovar je členom Envien Group. Je to momentálne najväčšia továreň na biodiesel v Chorvátskej republike. Ročná kapacita výroby biodieselového paliva je 35 000 ton. Továreň vyrába biodieselové palivo v súlade s európskym štandardom EN 14214 a spĺňa požiadavky predpisov ISCC EU a REACH.

envientrading logo

Envien Trading bola založená v roku 2018 ako člen obchodnej skupiny Envien Group so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). Portfólio výrobkov sa distribuuje prostredníctvom cisternových fariem vo viacerých častiach Európy a zahŕňa všetky druhy udržateľných zásob, od olejov až po biopalivá, spoločnosť vystupuje aj ako aktívny hráč na trhoch s komoditnými derivátmi.

Adresa kancelárie:
Rue de la Terrassiere 58, 6th floor
1207 Geneva
Switzerland

envien biopaliwa polska logo2

Závod so sídlom v meste Czechowice‐Dziedzice produkuje biodiesel od roku 2008. Prebratie do vlastníctva Envien Group prebehlo v roku 2022 s premenovaním závodu na Envien Biopaliwa Polska. Kapacita výroby je 100 tisíc ton biodieslu RME (metylesteru repkového oleja). Súčasťou produkcie je aj výroba glycerínu určeného na použitie vo farmaceutickom, kozmetickom priemysle, či v potravinárstve.

tvorba web stránok fg