V rámci projektu Biojazda sme v apríli spustili pilotný projekt inovatívneho použitia paliva B100 v  lokomotíve ČK (radu 740, rok výroby 1988) v našom areále v Leopoldove.

Testovaním tohto paliva v železničnej doprave chceme poskytnúť alternatívu vo forme nízko emisného paliva na tratiach, kde elektrifikácia nie je rentabilná alebo možná. Dúfame, že takýmto spôsobom sa nám podarí v tejto oblasti dopravy znížiť zaťaženie životného prostredia.

 1000000771

V rámci nadchádzajúceho testovania chceme zistiť spoľahlivosti prevádzky, výkon lokomotívy a následný vplyv na životné prostredie. Okrem toho budeme sledovať porovnávať spotrebu paliva a intervaly servisných úkonov.

1000000770