Slovenskí producenti biopalív prenikli na indický trh. Skupina Envien Group sa stala partnerom indickej spoločnosti Zuari Industries Limited.

Indická firma ZUARI ENVIEN BIOENERGY Pvt Ltd vybuduje v indickom štáte Uttar Pradesh liehovar na báze ryže s kapacitou výroby 150 tisíc litrov liehu za deň. Spoločnosť bude následne dodávať bioetanol indickým producentom a distribútorom pohonných látok v rámci plnenia vládneho programu primiešavania liehu do fosílnych palív.

„Partnerstvo s Envien Group je pre nás naplnením príležitosti, ktorá je súčasťou indickej vízie trvalo udržateľného rozvoja. Výrazne tak zvyšujeme náš príspevok k programu primiešavania etanolu do fosílnych palív, čo je kľúčový faktor znižovania našej závislosti od fosílnych palív a samotného dovozu ropy“, povedal generálny riaditeľ Zuari Industries Limited pán Athar Shahab.

„Kapacita indického trhu je ohromujúca. V biopalivách podnikáme už takmer 20 rokov a táto naša indická investícia je prvým vykročením mimo Európu. Našli sme tu nielen profesionálov a expertov, ale aj mimoriadne priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré by malo byť pre Európu inšpiráciou“, povedal predseda predstavenstva Envien Group Robert Spišák.

Nový liehovar by mal byť dokončený v roku 2024 a priamo či nepriamo poskytne práce približne 2 000 ľuďom na indickom vidieku. Spoločný podnik partnerov má za cieľ v blízkej budúcnosti zvýšiť svoju kapacitu výroby etanolu až na milión litrov za deň


Envien Group patrí do portfólia podnikateľskej skupiny AZC Jána Sabola. Je jedným z najväčších producentov biopalív v Európe a pôsobí v celom systéme biopalivového priemyslu od výroby surovín a výroby biopalív až po predaj bioetanolu a bionafty a tiež významnú výrobu kŕmnych surovín. Výrobné závody skupiny sa dnes nachádzajú  okrem Slovenska aj v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku a Poľsku.