Z lásky k pôde a životnému prostrediu sa v EXATA GROUP, a. s. rozhodli, už viac ako pred rokom, pomôcť pri hľadaní a testovaní zelenšieho paliva pre poľnohospodárske stroje.

Iniciatíve biojazda.sk (ENVIEN GROUP je súčasťou), ktorá sa zaoberá úsporou emisií skleníkových plynov v doprave, poskytli 2 traktory a umožnili im počas celej testovacej fázy, ktorá stále trvá, tankovať zmes motorovej nafty (80%) a bionafty (20%) , tzv. palivo B20. Palivom B20 je nahrádzaná štandardná motorová nafta, ktorú tankujete aj Vy - do svojich dieselových vozidiel.

Od marca 2021 je v EXATE porovnávaný vplyv dlhodobého používania paliva B20 oproti bežne využívanej motorovej nafte na výkon a prevádzku poľnohospodárskej techniky, ako aj na životné prostredie. Želaným výsledkom úspešného testovania je, po získaní dostatočného množstva potrebných údajov, zavedenie tohto paliva ako štandardného pre poľnohospodársku techniku a zabezpečenie konkurencieschopného ekonomického prostredia (napr. motivačnou spotrebnou daňou), aby cena v praxi nebola pre prevádzkovateľa prekážkou v podnikaní a v tankovaní paliva B20.

V rámci projektu sú 4 traktory značky John Deere sledované počas bežnej prevádzky. Dva traktory jazdia na motorovú naftu a dva na palivo B20. Doteraz neboli zaznamenané žiadne zásadné/užívateľské rozdiely pri ich používaní. Po analýze dát z testovacej fázy bude vyhodnotené, či je možné efektívne zaviesť palivo B20 do poľnohospodárskej praxe a využiť ho v technike ako udržateľnú formu paliva. Motorová nafta by sa tak nahradila palivom B20 bez negatívnych dopadov a so zabezpečením želanej vyššej úspory emisií. Ďalšou z ambícii projektu je zvýšenie spotreby doma vyrobeného paliva v týchto neistých časoch.

Palivo B20 je kombináciou presne stanoveného podielu čistej fosílnej nafty (B0) a 100% bionafty, známej aj pod názvom MERO (metyl-ester rastlinného oleja), vyrábanej z rôznych druhov rastlinných olejov. Skladba olejov, z ktorých sa finálna bionafta vyrába je daná výrobnou technológiou a dostupnosťou surovín. Okrem tejto zložky môžu vstupovať do produkcie aj použité kuchynské oleje a tuky, slnečnicový olej, či kukuričný olej. Samotné palivo B20 je pripravované spoločnosťou Petroltrans v Kežmarku, odkiaľ sa distribuuje v požadovanom objeme do Orechovej Potône. Skladuje sa v rovnakej nádrži ako je nádrž na naftu. Je ekologickejším palivom ako štandardná motorová nafta (B7) pretože prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 o 9,3 % z 1 litra.

Z analýz v roku 2021 vyplýva, že skladovanie paliva B20 v klasickej nádrži na naftu negatívne nevplýva na jeho kvalitu. Túto skutočnosť potvrdilo aj akreditované laboratórium na základe analýz kvality a plnenia technických noriem. Traktory jazdiace na palivo B20 nevyžadovali ani mimoriadne servisné opravy. Palivo B20 sa javí ako konkurencieschopné, aj z hľadiska spotreby. Na konkrétnejšie závery je však potrebné ďalšie skúmanie.

Pre ukončenie testovacej fázy projektu bude potrebné pokračovať v zbere dát aj počas roka 2022, aby bolo možné vyhodnotiť konkurencieschopnosť paliva B20 voči motorovej nafte. Následne, po potvrdení konkurencieschopnosti paliva B20, aj na základe výsledkov z testovania v spol. EXATA, bude jeho ďalšie používanie závisieť najmä od zavedenia podporných ekonomických nástrojov.

Bionaftu na Slovensku vyrába naša spoločnosť MEROCO v Leopoldove v súlade s technickou normou STN EN 14214 a s podstatne nižšou energetickou náročnosťou, akú má produkcia motorovej nafty rafináciou z fosílnej ropy. Envien Group v rámci iniciatívy biojazda.sk postupne mení svoj vozový park za vozidlá schopné jazdiť na palivo B30 – 70% motorovej nafty a 30% bionafty. Výmenou za naftu B30 v ich 74‐člennej flotile ušetria 15 % emisií CO2 v porovnaní s motorovou naftou. Čistá (100%) bionafta B100 zo spoločnosti MEROCO je v kamiónoch Yellow Express už otestovaná. Po roku s B100 v testovacom kamióne Scania spoločnosť rozhodla o kúpe ďalších dvoch ťahačov, tentokrát Renault, aj na základe želaní zákazníkov mať zelenšiu prepravu.. Ak by bolo toto palivo vyrobené z odpadových surovín (použité kuchynské oleje), dochádzalo by k zníženiu emisií CO2 až do 90 %, čo už dnes nie je nemožné.

V prípade bionafty je väčšina používaných surovín slovenského pôvodu, takže nie je potrebný ich import. Ďalším produktom vyrábaným v procese bezodpadovej produkcie bionafty sú aj repkové šroty, ktoré slúžia ako vysoko-hodnotná kŕmna surovina pre hospodárske zvieratá, čo prispieva k potravinovej sebestačnosti Slovenska.