Budúci školský rok je prvým rokom, kedy noví študenti stredných škôl dostanú možnosť prihlásiť sa na duálne vzdelávanie aj u nás v Envien Group.

Základným predpokladom pre prihlásenie je záujem študenta o chemický či potravinársky odbor, elektrotechniku alebo mechaniku strojov a zariadení. Ako sa prihlásiť do systému duálneho vzdelávania? "My ako zamestnávateľ uzatvárame učebnú zmluvu so žiakom. Učebná zmluva sa uzatvára najskôr po vydaní rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiaka na strednú odbornú školu a po potvrdení žiaka o prijatí na vzdelávanie na strednej odbornej škole. Učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 15. septembra školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka. Ale, ak nie je naplnený celkový počet žiakov, ktorým vieme poskytnúť praktické vyučovanie v duálnom vzdelávaní, tak môžeme uzatvárať túto učebnú zmluvu až do 31.8. príslušného školského roka prvého ročníka žiaka. Čiže prvákov vieme vyberať počas celý prvý ročník. Samozrejme, podmienkou je uzavretie zmluvy zamestnávateľa a školy o duálnom vzdelávaní," hovorí HR manažérka Lenka Dragúňová.

Duálne vzdelávanie poskytuje študentom cenné praktické zručnosti, ktoré budú potrebovať do budúceho zamestnania. Ako systém funguje? "V prvom a druhom ročníku budú žiaci praktické vyučovanie realiizovať v dielni školy. V treťom a štvrtom ročníku budú na praktickom vyučovaní už priamo u nás, kde svoje teoretické znalosti implementujú do praxe, aby získali pracovné návyky a skúsenosti. Samozrejme, aj v tomto prípade vždy existuje aj možnosť individuálnej dohody so žiakom," pokračuje Lenka Dragúňová. Osvedčenie na poskytovanie praktického vyučovania máme v rámci Envien Group na rôzne odbory štúdia - chémiu, elektrotechniku či mechaniku. Inštruktor sa stará o maximálne troch študentov, aby im dokázal venovať dostatočnú pozornosť. 

„V kvalitnom vzdelaní vidíme jeden z najdôležitejších pilierov mladej generácie vedcov - či už v chemických odboroch, farmácii alebo mechanike. Myslíme si, že teoretické poznatky sa najlepšie overujú v praxi a dúfame, že práve projekt duálneho vzdelávania prinesie študentom viac praktických zručností, ktoré dokážu efektívne využiť vo svojom pracovnom živote,“ dodáva HR manažérka na záver.

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na duálne vzdelávanie, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktov nižšie.

Tešíme sa na spoluprácu :)

Dualne vzdelavanie v Envien group