Oleje

Oleje roślinne otrzymuje się przez tłoczenie roślin oleistych lub późniejszą ekstrakcję w prasie za pomocą heksanu.

Ponad 80% światowej produkcji olejów roślinnych stanowią cztery oleje: palmowy, sojowy, rzepakowy i słonecznikowy.

repkapod

Certyfikat ISCC jest wymagany przy zakupie surowców i olejów do produkcji biodiesla. Do produkcji biodiesla w naszych zakładach naSłowacji, Węgrzech, w Chorwacji i Polsce skupujemy następujące oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce:

MEROCO - Słowacja, Leopoldov:

 • Olej rzepakowy jest głównym surowcem do produkcji biodiesla - surowy olej rzepakowy – olej nieodśluzowany, otrzymywany w procesie tłoczenia lub późniejszej ekstrakcji heksanem - rafinowany olej rzepakowy – (odśluzowany / maksymalnie odśluzowany) pozbawiony wolnych kwasów tłuszczowych i fosforu metodą chemiczną lub fizyczną
 • Olej słonecznikowy jest alternatywnym surowcem do produkcji biodiesla - surowy olej słonecznikowy –olej nieodśluzowany, otrzymywany w procesie tłoczenia lub późniejszej ekstrakcji heksanem- odśluzowany, niewinteryzowany – olej słonecznikowy odśluzowany, pozbawiony fosforu i wolnych kwasów tłuszczowych- winteryzowany olej słonecznikowy – odśluzowany olej słonecznikowy, pozbawiony wosków na drodze winteryzacji.
 • Zużyty olej kuchenny (UCO - used cooking oil) - jadalny olej roślinny, który powstaje jako odpad kuchenny w restauracjach, obiektach gastronomicznych oraz gospodarstwach domowych. Może być wykorzystany jako surowiec do produkcji biodiesla typu UCOME.
 • Tłuszcze zwierzęce kategorii III. - produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne kategorii III. Można je wykorzystać do produkcji biodiesla typu TME (tallow methyl ester).
 • Rafinowany olej palmowy / oleina palmowa - jest alternatywnym surowcem do produkcji biodiesla.
 • Olej kukurydziany – olej otrzymywany w wyniku tłoczenia, a następnie ekstrakcji kiełków kukurydzy lub olej uzyskany w wyniku odwirowania ługów kukurydzianych (syropu) uzyskanych z produkcji bioetanolu.

ROSSI BIOFUEL - Węgry, Komárom:

 • Olej rzepakowy jest głównym surowcem do produkcji biodiesla - surowy olej rzepakowy – olej nieodśluzowany, otrzymywany w procesie tłoczenia lub późniejszej ekstrakcji heksanem - rafinowany olej rzepakowy – (odśluzowany / maksymalnie odśluzowany) pozbawiony wolnych kwasów tłuszczowych i fosforu metodą chemiczną lub fizyczną
 • Olej słonecznikowy jest alternatywnym surowcem do produkcji biodiesla - surowy olej słonecznikowy –olej nieodśluzowany, otrzymywany w procesie tłoczenia lub późniejszej ekstrakcji heksanem- odśluzowany, niewinteryzowany – olej słonecznikowy odśluzowany, pozbawiony fosforu i wolnych kwasów tłuszczowych- winteryzowany olej słonecznikowy – odśluzowany olej słonecznikowy, pozbawiony wosków na drodze winteryzacji.
 • Zużyty olej kuchenny (UCO - used cooking oil) - jadalny olej roślinny, który powstaje jako odpad kuchenny w restauracjach, obiektach gastronomicznych oraz gospodarstwach domowych. Może być wykorzystany jako surowiec do produkcji biodiesla typu UCOME.
 • Tłuszcze zwierzęce kat. I. i II. – wykonane z materiałów niebezpiecznych (rdzeń kręgowy, itp.) oraz zwłok.
 • Rafinowany olej palmowy / oleina palmowa - jest alternatywnym surowcem do produkcji biodiesla.

BIODIZEL VUKOVAR - Chorwacja, Vukovar:

 • Olej rzepakowy superodśluzowany – pozbawiony wolnych kwasów tłuszczowych i fosforu metodą chemiczną lub fizyczną. ENVIEN BIOPALIWA POLSKA – Polska, Czechowice-Dziedzice:

ENVIEN BIOPALIWA POLSKA – Polska, Czechowice-Dziedzice:

 • Olej rzepakowy jest głównym surowcem do produkcji biodiesla - surowy olej rzepakowy – olej nieodśluzowany, otrzymywany w procesie tłoczenia lub późniejszej ekstrakcji heksanem - rafinowany olej rzepakowy – (odśluzowany / maksymalnie odśluzowany) pozbawiony wolnych kwasów tłuszczowych i fosforu metodą chemiczną lub fizyczną.

 

Specyfikacje jakości naszych produktów:

Dokument

kB

Przeglądaj / Download

Specyfikacja jakości olej rafinowany Meroco

107 kB

PDF

Specyfikacja jakości olej palmowy rafinowany Meroco

113 kB

PDF

Specyfikacja jakości olej roślinny Meroco

109 kB

PDF

Specyfikacja jakości surowego zimowego oleju słonecznikowego firmy Meroco

113 kB

PDF

Specyfikacja jakości olej słonecznikowy surowy Poľnoservis

118 kB

PDF

Specyfikacja jakości olej roślinny surowy Meroco

125 kB

PDF

Specyfikacja jakości UCO Meroco

129 kB

PDF

Specyfikacja jakości tłuszcze zwierzęce Meroco

142 kB

PDF

Specyfikacja jakości olej kukurydziany z odpadów z produkcji spirytusu Enviral

112 kB

PDF

Specyfikacja jakości olej rzepakowy surowy do celów paszowych Polnoservis

127 kB

PDF