BIOETANOL

Bioetanol (inna nazwa alkoholu bezwodnego) to wysokooktanowe paliwo wytwarzane z surowców odnawialnych pochodzenia rolniczego.

repkapod

Produkcja bioetanolu jest procesem czysto biologicznym. Otrzymywany jest na drodze procesu technologicznego fermentacji alkoholowej biomasy – powstałej zwykle z roślin zawierających dużą ilość skrobi (kukurydza, zboża, ziemniaki) lub węglowodanów (trzcina cukrowa lub burak cukrowy). Kukurydza jest podstawowym surowcem do produkcji bioetanolu w firmach ENVIRAL i Ethanol Energy.

Bioetanol przeznaczony jest przede wszystkim na rynek paliwowy i do dalszego przerobu w rafineriach – albo do produkcji ETBE (eter etylowo-tert-butylowy) albo do bezpośredniego mieszania z benzyną, w zależności od ustawodawstwa poszczególnych krajów. Bioetanol lub jego pochodne są obecnie stosowane jako domieszka do konwencjonalnych paliw mineralnych – jako nisko- lub wysokoprocentowa domieszka paliw kopalnych lub jako 100% substytut paliwa kopalnego (E100), dzięki czemu ilość emisji CO2 w powietrzu ulega zmniejszeniu. Dla potrzeb mieszania z paliwami kopalnymi maksymalny procent bioetanolu w mieszance określa norma europejska EN 228 na poziomie 5%, lub 10%, jeśli paliwo jest oznaczone jako E10.

Na życzenie klienta produkt może być denaturowany różnymi środkami denaturującymi, przeznaczonymi do denaturacji ogólnej lub specjalistycznej alkoholi.

Łącznie w naszych dwóch zakładach Enviral i Ethanol Energy Vrdy produkujemy ponad

250.000 m3 bioetanolu

 

Specyfikacje jakości naszych produktów:

Dokument

kB

Pozrieť / Download

Specyfikacja jakości Envirol Enviral

428 kB

PDF

Specyfikacja jakości Etanol Ethanol Energy

435 kB

PDF