BIODIESEL

Biodiesel, określany również jako FAME (fatty acid methyl ester - estry metylowe kwasów tłuszczowych), należy do kategorii paliw produkowanych z odnawialnych źródeł energii, w szczególności pochodzenia rolniczego, przeznaczony jest do silników wysokoprężnych, FAME to ekologiczne paliwo, które przyczynia się do zmniejszenia ilości emisji CO2 w powietrzu.

repkapod

Najczęściej otrzymywany jest w procesie chemicznym polegającym na transestryfikacji olejów roślinnych. Powstały produkt końcowy FAME jest wytwarzany:

  • z czystego oleju rzepakowego, produkt ten to ester metylowy rzepaku (RME – rapeseed methyl ester)
  • z mieszanki olejów, czyli FAME.

Skład olejów, z których produkowany jest FAME, determinowany jest technologią produkcji oraz dostępnością surowców. Jednak w naszych warunkach olej rzepakowy nadal pozostaje głównym składnikiem mieszanki. Innymi olejami, które można wykorzystać w produkcji są:

  • olej słonecznikowy
  • olej palmowy
  • zużyte oleje do smażenia (UCO)
  • tłuszcze zwierzęce

Wykorzystanie FAME w warunkach UE jest zróżnicowane, w zależności od ustawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich:

  • jako niskoprocentowa domieszka paliw kopalnych - otrzymana mieszanka zawiera max. 7% biodiesla, zgodnie z normą europejską EN 590
  • jako wysokoprocentowa domieszka paliw kopalnych (30%) stosowanych i powszechnie dostępnych m.in. na stacjach benzynowych w Republice Czeskiej jako SMN 30
  • czystę FAME (B100) jako 100% substytut paliw kopalnych

W czterech zakładach naszej Grupy – Meroco, Rossi Biofuel, Biodizel Vukovar i Envien Biopaliwa Polska dysponujemy łączną roczną zdolnością produkcyjną

475 000 ton biodiesla

 

Specyfikacje jakości naszych produktów:

Dokument

kB

Przeglądaj / Download

Specyfikacja jakości MERO Meroco

189 kB

PDF

Quality specification FAME Rossi Biofuel

97 kB

PDF

Quality specification FAME S Biodizel Vukovar

563 kB

PDF

Quality specification FAME W Biodizel Vukovar

575 kB

PDF