Kukurydza

Kukurydza jest jednym z najważniejszych źródeł energii. Poprzez intensywną hodowlę przesunięto granice zasięgu uprawy tej rośliny i osiągnięto specjalizację poszczególnych jejodmian, zgodnie z przeznaczeniem użytkowym.

repkapod

Jednym z nich jest produkcja bioetanolu. Integralną częścią procesu technologicznego produkcji bioetanolu jest produkcja DDGS (ang. Distillery Dried Grain Solubles), co skutkuje doskonałym wykorzystaniem surowca wejściowego, jakim jest ziarno kukurydzy. Produkując bioetanol, Republika Słowacka i Republika Czeska należą do grupy tych państw, które redukują ilości emisji, chroniąc środowisko zgodnie z przepisami UE.

Kukurydza należy do najbardziej wydajnych upraw. Wysoki potencjał plonowania wymaga profesjonalnego podejścia do technologii uprawy, która w ostatnich latach uległa zasadniczym zmianom. W związku ze zmianami klimatu dużą rolę odgrywa odpowiedni dobór hybrydy do określonych warunków. Wysoko cenione właściwości hybrydy, takie jak odporność na warunki stresowe, szybkie uwalnianie wody z ziarna, stabilność plonu, są oczywistością we wszystkich programach hodowlanych. Kukurydza słusznie została zaliczona do ważnych upraw rynkowych.

Specyfikacje jakości naszych produktów:

Dokument

kB

Przeglądaj / Download

Specyfikacja jakości kukurydza Enviral

293 kB

PDF