Chceme ísť príkladom a výmenou paliva zo štandardnej nafty B7 na B30 v celej flotile, tzn. približne 75 vozidiel, sa nám podarí ušetriť približne 35 ton emisií CO2 za jeden rok.

otvorenieb30

Od 12. októbra je tankovanie paliva B30 prístupné všetkým záujemcom z radov zamestnancov našich spoločností, ale aj širokej verejnosti, ktorí majú príslušný typ vozidla kompatibilného s palivom B30. Kompatibilitu motora vozidla s palivom B30 je potrebné si overiť na uzávere palivovej nádrže auta alebo v prevádzkovej príručke. V rámci slávnostného otvorenia sme mali možnosť našich hostí: pána Kmeťa, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby a zástupcov SHMÚ oboznámiť aj s procesom výroby biopalív a kŕmnych surovín. Tiež sme absolvovali podnetnú diskusiu na tému biomobilita a presadzovanie princípu technologickej neutrality. Okrem praktického zavádzania alternatívnych palív do praxe sme riešili aj potenciál palív s vyšším podielom biozložky (B30, B100, B20) pri plnení ambicióznych cieľov dekarbonizácie dopravy.

Podujatie organizačne zabezpečil tím Divízie rozvoja koordinovaný Vincentom Nemčekom.

Video z eventu: https://www.youtube.com/watch?v=pFjFGrRAcjk