Získajte komplexné poznatky na tému vodík – celá publikácia k dispozícii pre Vás na stiahnutie nižšie.

Publikácia Vodík obsahuje takmer 180 strán najnovších populárno-odborných informácií o využití vodíka, jeho výrobe, ako aj súvisiacej infraštruktúre v podmienkach SR a EÚ. Je výsledkom úsilia tímu mladých autorov z Centrum výskumu a vývoja s. r. o. (CVV), najmä Valentíny Kafkovej, Denisa Karasa a Veroniky Cyprichovej, ako aj spolupráce s expertmi z ENVIRAL a Výskumného ústavu zváračského.

V publikácii sa autori snažili zachytiť dynamiku vývoja v oblasti vodíkového hospodárstva a zrozumiteľne koncentrovať informácie užitočné pre každého z nás. Odporúčame ju prečítať si každému, kto chce mať v horlivo-diskutovanej téme CO2 emisií, vodíka, transportu a dekarbonizácie prehľad, avšak bude významným prínosom aj pre odborníkov, keďže zhromažďuje najnovšie fakty, čísla, grafy, prognózy a iné. Svedčí o tom aj množstvo pozitívnych ohlasov odbornej verejnosti.

Publikácia sa Vám zobrazí po kliknutí na obálku nižšie: 

publikcia vodk